Kjøpsvilkår 

Opphavsrett

Opphavsrett © tilfaller Kaja Kvernbakken AS (heretter KK). Alle rettigheter er beskyttet. Det er strengt forbudt å kopiere, distribuere, publisere eller endre ethvert materiale som finnes på våre nettsider og i våre kurs.

Betaling

Betaling skjer kun via bank-/kredittkort. Vi aksepterer Visa og MasterCard gjennom vår samarbeidspartner Stripe. Alle transaksjoner sendes kryptert via SSL (Secure Sockets Layer) og er 100 % sikre. Kortkjøp er avgiftsfritt. 

Ved bestilling av tekstgjennomgang betales det et ikke-refunderbart depositum på 1.000 kroner. Resterende beløp for tekstgjennomgangen, betales når kunden leverer den fullstendige teksten. Ved bestilling settes det også en frist for når kunden skal levere den fullstendige teksten. Denne fristen må overholdes, da KK har satt av tid til å gå gjennom akkurat din tekst i denne perioden og ikke har mulighet til å ta på seg andre oppdrag i dette tidsrommet. 

Levering


Kaja Kvernbakken AS pakker og sender vanligvis ordrer innen 48 timer, mandag til fredag. Dette gjelder ikke for forhåndsbestillinger. De sendes ut som opplyst i varebeskrivelsen. 

Kaja Kvernbakken AS drives av kun én person, derfor kan uforutsette hendelser, slik som sykdom, utsette en og annen levering med en dag eller to. Vi gir deg selvfølgelig beskjed om det skulle oppstå noe som gjør at varene dine blir forsinket. Det samme gjelder ved utsolgte varer.

Du vil få en ordrebekreftelse på e-post fra Kaja Kvernbakken AS når kjøpet er gjennomført og du får nok en e-post som bekrefter at varene er sendt.

 

Frakt


Fast frakt i Norge: 55,-.
Egne priser gjelder for Norden og Europa og må beregnes ved hvert enkelt kjøp.

 

Angrefrist for digitale kurs

Vi tilbyr 7 dagers åpent kjøp ved digitale kurs, fra kursets startdato. Ønsker du å benytte angrefristen må du gi oss tilbakemelding senest 7 dager etter kursstart. Vi betaler deg tilbake pengene dine innen 1 uke fra datoen din angrefrist benyttes. Tilbakeføring skjer til samme konto pengene ble betalt fra. Annen angrefrist kan gjelde dersom dette spesifiseres. Gir du ikke beskjed innen fristen vil angreretten utgå og penger ikke bli tilbakebetalt.

 

Angrerett og retur for fysiske varer


Om du ønsker å returnere varene dine kan du selvsagt gjøre det. Du har 14 dagers angrefrist ved kjøp på www.kajakvernbakken.no i henhold til kjøpsloven.Vi minner om at spesieltipassede produkter er undratt angrerett, som for eksempel ved salg av bøker med personlig hilsen. 


Kaja Kvernbakken AS er opptatt av miljøet og vi legger derfor ikke med angrerettskjema i pakken. Du finner angrerettskjema HER  slik at du laste ned, fylle ut, og sende tilbake til oss per e-post. Slik sparer vi papir og trær til gode for jorda vår.


Angrefristen løper fra den dagen du mottar varen, og kan kun benyttes hvis varen leveres tilbake i samme stand som du fikk den. Når du benytter deg av angreretten må du fylle ut vedlagt angrerettsskjema, og legge sammen med varen du vil returnere. Det du betalte for varen vil bli tilbakeført innen 14 dager etter at vi har mottatt varen i retur. Varene skal være ubrukte og i samme stand og mengde som ved kjøp. Merkelapper skal henge på, samt være pakket i originalemballasje. Fjernet emballasje kan i noen tilfeller bety at varens salgsverdi forringes, og dermed kan ikke angreretten benyttes. Når angreretten benyttes skal du selv betale returporto. Vi anbefaler alltid å sende returpakken som pakkepost slik at den kan spores. Brevpost sendes på kundens ansvar. Vennligst bemerk at vi ikke mottar pakker som er sendt i oppkrav.


Om du ønsker å returnere varen for å bytte den i noe annet, dekker du selv porto. Salgsvarer kan ikke returneres eller byttes.


Om vi leverer feil eller det er feil eller mangler på varene du mottar gjør du følgende:
Send en e-post til: [email protected] Vi ber om at du sender oss en beskjed med en gang du oppdager en mangel. Vi trenger kundenummer, ordrenummer og artikkelnummer på den varen du mangler eller hva som er skadet i pakken din. Feilleveringer vil bli rettet opp umiddelbart. Hvis varen er skadet under transport hjelper vi til med retur og erstatning av varen.
Vi tar forbehold om feil priser, prisendringer og at varer kan være utsolgt eller at lageret ikke stemmer, ettersom feil kan skje.


Last ned angrerettskjema her: angrerettsskjema

 

Salg til mindreårige

Hvis du er under 18 år, må du ha tillatelse fra verge for å handle fra oss. 

 

Betingelser for bruk av sidens innhold 

Du kjøper tilgang til sidens innhold i kursperioden. KKs produkter er beskyttet av opphavsrett. Produktet er kun gitt for personlig, ikke-kommersiell bruk.

Du kan ikke bruke produktet eller materialene som er tilgjengelig i produktet på en måte som utgjør en krenkelse av våre rettigheter, eller på en måte som ikke har blitt autorisert av KK. Du kan ikke endre, kopiere, reprodusere, publisere, laste opp, legge ut, overføre, oversette, selge, skape avledede verk, utnytte eller distribuere på noen måte eller i noe medium (herunder e-post eller andre elektroniske midler) innhold fra produktet. Duplisering, deling, eller opplasting av produktfiler til deling på nettsteder blir ansett som å stjele, og vil bli anmeldt i den grad loven åpner for det.

Du kan imidlertid laste ned og/eller skrive ut ett eksemplar av enkelte sider på nettstedet for personlig, ikke-kommersiell bruk, forutsatt at alle opphavsrettigheter og andre eiendomsrettigheter beholdes.

KK tilbyr individuelle kursprogrammer. Ved registrering vil du motta brukernavn og passord, og en medlemsprofil for bruk under kurset og i den private medlemsportalen. Hvis du ønsker å ta kurs sammen med en forretningspartner eller samarbeidspartner, må hver enkelt kjøpe kurset individuelt. Hvis du ønsker at en assistent eller at en hel gruppe skal ta kurset, vil et eget medlemskap måtte kjøpes for hvert deltakende medlem.

Konfidensialitet

Vi respekterer ditt privatliv, og må insistere på at du respekterer privatlivet til andre som deltar på kurs du deltar på. Dermed er dette en gjensidig avtale om taushetsplikt. Vi respekterer din konfidensielle og fortrolige informasjon og ideer og planer. Ved å kjøpe kurs av KK samtykker du i å respektere de samme rettighetene til kursdeltakere og representanter for KK.

Du står fritt til å diskutere dine personlige resultater fra våre kurs og oppgaver. Derimot må all erfaring og uttalelser, muntlig eller skriftlig, fra alle andre deltakere eller KK-teamet holdes strengt konfidensielt.

Sikkerhet & Personvern

Vi benytter SSL (Secure Socket Layer), det betyr at alle bestillinger er kryptert, og dermed helt sikre. KK garanterer at vi aldri leverer ut dine personopplysninger eller e-postadresse til tredjepart, så fremt det ikke foreligger spesielle grunner, f.eks. at politi, statsadvokat eller liknende ber om opplysninger. Du har rett til å få den informasjon vi har registrert om deg, og hvis du mener den er feilaktig eller irrelevant, kan du be om rettelse eller fjerning fra vårt kunderegister. Kontakt i så fall kundeservice.

Ansvarsbegrensing 

Vi fraskriver oss alle økonomiske krav knyttet til noen av våre nettsider, videoer, nyhetsbrev, kursportal eller annet innhold. Vi har vi gjort alt vi kan for å sikre at innholdet har høy kvalitet. Ved å kjøpe dette kurset aksepterer og godtar du, at du er fullt ut ansvarlig for din fremgang og resultater fra deltakelse på kurset. Vi tilbyr ingen garantier om inntekter eller resultater. Du alene er ansvarlig for dine handlinger, og dine resultater er avhengig av personlige faktorer, inkludert dine ferdigheter, kunnskap, evne, engasjement, kreativ sans, nettverk og økonomiske situasjon, for å nevne noen. 

Avlysing og utsettelse

KK forbeholder seg retten til å avlyse eller utsette kurset som følge av årsaker som er utenfor KKs kontroll. Ved avlysning vil kursavgiften bli refundert. Ved utsettelse vil kursdeltakeren bli tilbudt deltakelse på et senere tidspunkt.

Begrensning og ansvar

Ved å kjøpe dette produktet samtykker du i at du bruker selskapets tjenester på eget ansvar, og at programmet er en opplysningstjeneste. Du fritar selskapet og dets ansatte fra ansvar for alle eventuelle skader som kan oppstå og for eventuelle krav som måtte oppstå i forbindelse med avtaler mellom partene. Du aksepterer alle eventuelle risikoer, forutsigbare eller uforutsigbare.

Ikke offentlig sverting

I tilfelle det skulle oppstå en tvist mellom deg og selskapet, samtykker du i at den eneste arena for å løse en slik tvist skal være kommunikasjon mellom deg og selskapet. Du samtykker i at du ikke vil delta i noen atferd eller kommunikasjon med en tredje part, offentlig eller privat, som vil føre til offentlig sverting av selskapet.

Avtalen

Denne avtalen kan ikke overdras av noen av partene.

Oppsigelse 

Ved å kjøpe dette produktet, samtykker du i at KK kan, etter eget skjønn, avslutte denne avtalen, og begrense, suspendere eller si opp kundens medvirkning i programmet uten refusjon av kursavgiften, hvis kunden blir forstyrrende for selskapet eller andre kursdeltakere. Dette gjelder også ved brudd på vilkårene.

Tvisteløsning

Hvis tvisten ikke løses først ved forhandlinger mellom partene, vil en uenighet eller tvist i forbindelse med denne avtalen kunne sendes til forliksrådet eller retten.

Varsel

Eventuelle varsler om uenighet som gis fra en av partene til den andre, kan skje ved personlig overlevering eller per post, registrert eller sertifisert med kvittering. Varselet skal sendes til partene på adressene som vises nedenfor.

Force majeur

Er KK forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering – eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den, så som brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er KK fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller der KK refunderer den mangelfulle vares kjøpesum.

 

Adresser og kontaktpersoner for selskapet er som følger:

Daglig leder: Kaja Kvernbakken

E-post: [email protected]

Adresse: Østerdalsgata 1J, 0658 Oslo

Org.nr: 925296171

 

Denne avtalen skal reguleres av og tolkes i samsvar med gjeldende norsk lov.